SPSS och undersökningar

När deltagarna har svarat på din enkät vill du granska vad de har lämnat in på ett organiserat sätt så att du kan ta nästa steg som kan leda till åtgärder.

SurveyRock erbjuder dig flera verktyg för att analysera resultaten av undersökningar som dina kunder och klienter har gjort. För ytterligare avancerad analys har vi länge erbjudit möjligheten att exportera dina svar i Excel- eller CSV-filformat. Nu är vi glada att kunna berätta att du nu kan exportera dina enkätresultat till formatet SPSS inhemskt filformat (.sav).

SPSS är ett mycket använt program för statistisk analys och används även av marknadsundersökare, hälsovårdsforskare, undersökningsföretag, myndigheter, utbildningsforskare, marknadsföringsorganisationer, dataminingföretag och andra. Genom att använda SPSS kan du:

  • Analysera och förstå dina undersökningsdata bättre och lös komplexa affärs- och forskningsproblem.
  • Snabbare förståelse av stora och komplexa datamängder med hjälp av avancerade statistiska procedurer som bidrar till hög noggrannhet och kvalitativt beslutsfattande.
  • Använd tillägg, Python och R programmeringsspråk för att integrera med programvara med öppen källkod.

Exportsteg i SurveyRock

För att visa hur du exporterar dina data till SPSS har jag skapat en enkel avslutningsenkät för en bankprogramvara och skickat in några svar.

Exempel på en undersökning om kundupplevelser för banktillämpningar

När du är redo att exportera svaren går du till avsnittet Rapportering och klickar på Exportera.

Klicka på rapportering och sedan på export

Ett popup-fönster öppnas med exportmenyn. Välj SPSS (alternativet Individuella svar väljs automatiskt), välj Inkludera öppna frågor om du vill att de ska inkluderas (frågor i textrutor och textrader) och klicka på Exportera längst ner.

Välj SPSS och klicka sedan på export

Ett fönster öppnas och frågar om du vill spara filen eller öppna den i SPSS. Jag startade SPSS och fick se nedanstående skärm.

Översikt över SPSS-undersökningar

SPSS-variabelvyn för export av undersökningsdata
SPSS Variable View

Om du inte är bekant med SPSS-programmets layout finns det två primära vyer av din datastruktur: Data och variabler. Du kan se detta med de två flikarna längst ner till vänster i skärmbilden ovan. Variabelvyn visar fältdetaljerna (strukturen för dina frågor), t.ex. fältnamn, typ, frågetecken osv. Datavyn visar enkätsvaren per fråga och respondent.

De fem första fälten är desamma i alla undersökningar:

  • Respondentens ID: Detta är ett unikt ID för varje respondent i din undersökning.
  • Startdatum: Datum och tid då användaren startade undersökningen.
  • Slutdatum: Datum och tid då användaren avslutade undersökningen. Detta är tomt om de inte har slutfört den ännu.
  • IP-adress: Om du har valt att samla in IP-adresser från dina respondenter visas de här.
  • Typ av enhet: Detta är den typ av enhet som används av den person som genomför undersökningen. Det kan vara antingen en stationär dator, en surfplatta eller en mobil.

Resten av fälten i variabelvyn är olika för varje undersökning och representerar varje fråga.

Exempel på en fråga på en betygsskala
Exempel på en bedömningsskala Fråga

Den första frågan i vår exempelundersökning är en fråga av matris-typ (betygsskala). Varje rad i enkätfrågan visas som en separat rad i variabelvyn. Den första raden i den första frågan kallas automatiskt "q001_001" och så vidare till och med "q001_003" eftersom den första frågan har tre rader. Kolumntitlarna är kopplade till var och en av de tre raderna och kan ses genom att klicka på cellen Values (se skärmdump nedan).

SPSS-värdeetiketter för frågan om betygsskalan
Betygsskala rad med valmöjligheter

Den andra frågan i undersökningen är ett enkelt flervalsalternativ med två alternativ och en uppföljningsfråga av typen "annat". Variabelvyn visar detta i de två fält som just nämndes.

Den sista delen av undersökningen är en allmän öppen fråga "Vad kan vi göra för att förbättra vår programvara?". Detta kan ses i skärmdumpen ovan som den sista raden och är en strängfråga.

Allt vi hittills har tittat på i SPSS var för att beskriva frågorna och svarsdata. Om vi klickar på fliken Data View längst ner på skärmen ser vi svaren som våra respondenter lämnade in.

Svar med inaktiverade värdeangivelser
Svar med värdemärkningen inaktiverad

I exemplet ovan kan vi se att den första användaren valde det andra alternativet för den första raden i matrisen, det första alternativet för den andra raden och det tredje alternativet för den tredje raden. Eftersom alternativtexten är associerad med valnumret, som tidigare nämnts, har SPSS möjlighet att visa oss alternativbeteckningen i stället för bara numret. Klicka helt enkelt på "View" -> "Value Labels" i programmet för att aktivera detta alternativ. Uppgifterna ovan omvandlas sedan på följande sätt. Så mycket mer användarvänligt!

Svar med värdeangivelser som visas
Svar med värdeetiketter som visas

Nu kan du använda kraften i SPSS för att analysera dina enkätsvar!

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESvenska