Skapa en sida för att tacka dig

Skapa en tacksida som du kan visa dina respondenter när de har lämnat in sina svar. Den kan bestå av ett eller flera textelement. I exemplet nedan kombinerar vi tacksidan med villkorliga textelement baserade på respondentens totala poäng från poängsättning genom flervalsval. Den här funktionen är tillgänglig i våra Business- och Enterprise-kontoplaner.

Vårt mål är att visa användaren hur mycket poäng han eller hon har fått genom de val han eller hon har gjort. Beroende på hur högt resultatet är ska vi sedan visa antingen ett meddelande eller ett annat meddelande. För ett enkelt tack kan du bara utelämna de ytterligare stegen.

Aktivera eller inaktivera tacksidan

Tacksidan kan aktiveras eller inaktiveras när som helst genom att klicka på växelknappen bredvid sidans titel. När knappen är blå är sidan aktiv.

Klicka på växelknappen för att aktivera eller inaktivera din tacksida.

Skapa sidan

Om du vill lägga till en tacksida i din enkät klickar du på "Undersökning" längst upp till höger på sidan Redigera enkät. Klicka sedan på "Lägg till sidan Tack“.

Klicka på "Add Thank You page" för att lägga till den i slutet av undersökningen.

Detta lägger till en ny "Tack"-sida (TY) i blått i slutet av undersökningen och växlar till den sidan. Du kan också se på växelknappen till vänster att sidan "Tack" inte är aktiv för närvarande (den är inte blå). Du vill inte göra den aktiv förrän alla planerade element finns på denna sida.

En ny sida för tack har lagts till i slutet av undersökningen.

Du kommer att märka att den enda sidelementstyp som du kan dra in från den vänstra menyraden är textelementet. På samma sätt kan du klicka på Lägg till element "+knappen " i mitten av sidan öppnar direkt en ny meny för textelement. Du kan antingen dra in elementet från vänster eller klicka på Add Element "+" knappen nu.

Lägg till ett nytt textelement

Skriv in önskad text och när du vill lägga till det totala poängbeloppet klickar du på "Inför poäng" -knappen. Detta lägger till platshållaren "[**TOTAL-SCORE**]". Närhelst vi hittar denna platshållartext på din enkäts tacksida ersätter vi den med respondentens totala poäng för flervalsfrågor.

Skriv in text och klicka sedan på knappen "Insert Score" (infoga poäng) för att lägga till en platshållare för totalpoängen.

Därefter vill vi lägga till ytterligare två textelement. Det ena kommer att visas om respondentens totala poäng är lägre än 1,5 och det andra om det är >= 1,5. Klicka på Lägg till element "+" och den önskade texten för det första meddelandet.

Lägg nu till textelementet för det andra meddelandet.

Lägg till texten för att visa enkätrespondenten när deras totala poäng är under 1,5.

Lägg till logik för poängsättning

För att lägga till poänglogiken klickar du på Logik i det första villkorliga meddelandet till höger på sidan. Popup-fönstret Logik visas. Klicka på "+ Lägg till regel" -knappen.

Klicka på logikknappen till höger för att lägga till villkoret för när texten ska visas.

Klicka för att ändra Värdeoperatör. (=, = osv.). Ändra värdebeloppet och välj sedan om du vill visa eller dölja elementet om kriterierna uppfylls. Klicka på "Spara" när du är klar. Om du vill ta bort en logikregel klickar du på papperskorgen till höger. När du är klar klickar du på "Spara" längst ner.

Lägg till logiken för att visa det första textelementet när den totala poängen är lägre än 1,5.

Följ samma steg för det andra villkorliga meddelandet.

Lägg till logiken för att visa det andra textelementet när den totala poängen är över eller lika med 1,5.

Det sista steget är att aktivera tacksidan. Klicka på växelbrytare under undersökningsnamnet. Grått betyder att sidan är inaktiverad. Blå innebär att den är aktiverad.

När alla sidelement har lagts till aktiverar du tacksidan.

Din tacksida med villkorliga meddelanden baserade på respondentens totala poäng är nu redo att användas. När respondenten klickar på "Skicka in" på din undersökning visas den nya tacksidan som du just har skapat.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESvenska