Tio skäl att skicka kundundersökningar

10 skäl

Genom att skicka kundundersökningar kan du få viktiga insikter som förbättrar effektiviteten hos säljare, marknadsförare och kundtjänstpersonal samt företagets övergripande resultat.

Sann kundinsikt kommer från konstant feedback. För att visa på de många fördelar som feedback kan ge och på värdet av att samla in och övervaka input kontinuerligt, följer här tio skäl att skicka kundundersökningar:

1. Få en korrekt bild av kundnöjdheten

Många chefer undrar hur ofta de bör genomföra undersökningar om kundnöjdhet. Svaret beror på hur stor kundbasen är och syftet med undersökningen. Det finns två viktiga typer av undersökningar och de tjänar mycket olika syften:

Att mäta kundnöjdhet är en av de mest populära användningsområdena för undersökningar. Årliga, halvårsvisa eller kvartalsvisa undersökningar om kundnöjdhet kan ge dig de hårda data du behöver för att förbättra kundrelationerna, utöka affärsmöjligheterna, förfina metoderna, belöna de som presterar bäst, förbättra marknadsföringen och till och med rekrytera nya talanger till försäljnings-, marknadsförings- och kundtjänstteamen.

Genom att kontinuerligt spåra kundnöjdheten under en längre tidsperiod kan du dessutom jämföra dig med branschen, specifika konkurrenter eller dina egna mål och förväntningar.

2. Vet varför du vann (eller förlorade)

Enkätsvaren kan hjälpa dig att förstå vad som fungerar med kunderna, vad som inte fungerar och varför, så att du kan fokusera dina försäljnings-, marknadsförings- och servicestrategier och förfina dina färdplaner för produktutveckling. Med bra data kan du fördela resurserna mer effektivt, anpassa erbjudandena bättre till kundernas krav och öka kundlojaliteten, intäkterna och lönsamheten.

3. "Scorecard" för dina potentiella kunder och kunder

När du använder undersökningar för att samla in viktig information om kundernas attityder, åsikter och avsikter kan du kartlägga dessa data för att poängsätta och rangordna kunderna efter deras förväntade köp, deras förväntade intäkter eller deras totala lönsamhet. Du kan också fastställa vilka dina bästa potentiella kunder är, samt vilka kunder som kan vara i riskzonen och vad det skulle kosta att förlora dem. Vår Frågan om Net Promoter® Score (NPS) är idealisk för denna typ av situation.

4. Utvärdera sälj- och servicerepresentanter

Undersökningar kan hjälpa dig att avgöra vilka försäljnings- och servicerepresentanter som presterar bra ur kundens perspektiv, vilket ger en grund för belöningar eller incitament som en del av det totala kompensationspaketet. Genom att veta vilka typer av försäljnings- och servicemetoder som kunderna tycker är bäst om, kan du också skapa och dela med dig av bästa metoder mellan dina team.

5. Få idéer till nya produkter, tjänster och kampanjer.

Alla har idéer. Även dina kunder. Dina anställda. Dina leverantörer. Men hur identifierar du de idéer som har verklig marknadspotential eller som kommer att leda till en effektiv reklamkampanj eller marknadsföring? Undersökningar kan hjälpa dig att generera idéer, avgöra vilka idéer som ska tas in i utvecklingstratten och omvandla stora idéer till affärsgenombrott.

6. Mätning av marknadsföringsverksamhetens effektivitet.

Om du vill veta hur kunderna kommer att reagera på en annons, ett kampanjerbjudande eller en förändring av varumärkesidentiteten kan du gissa och ta chansen - eller så kan du skicka ut en enkät. Genom att skicka en enkät till dina kunder och potentiella kunder får du insyn i om olika budskap ger bättre respons hos specifika målgrupper och hjälper dig att skräddarsy din marknadsföring för optimala resultat innan du genomför kampanjen. Det ger dig möjlighet att skicka rätt budskap till rätt personer.

7. Mätning av de anställdas tillfredsställelse

Onlineundersökningar är en idealisk mekanism för att begära feedback från anställdaeftersom de ger den anonymitet som är så viktig för öppenhjärtig feedback när den skickas via webben. Många företag använder webbenkäter för att göra ledningsutvärderingar eller för att be om feedback om utbildningsbehov, förmåner, yrkesmässig utveckling eller till och med evenemang som ska hållas vid en företagspicknick eller en retreat. Du kan också använda enkäter för att granska potentiella anställda och fråga dem om hur många kilometer de är villiga att pendla, om de kommer att resa och andra uppgifter som du vill samla in.

8. Planera eller utvärdera ett evenemang

En enkät är ett enkelt sätt att samla in flera olika data från en stor grupp människor, så den kan vara ett användbart verktyg för att planera och utvärdera ett evenemang. Du kan till exempel använda en online-enkät för att fråga kunderna om deras planerade ankomsttider till en mässa eller deras måltidspreferenser, och efter evenemanget kan du skicka en separat enkät för att fråga dem om deras åsikter om värdet av mässan, deras övergripande tillfredsställelse med mässan eller om de planerar att delta i ditt nästa evenemang.

9. Få specifik kundinformation

Det är lätt att kundregistren blir inaktuella, och listorna över kontakter och prospekt är ofta ofullständiga. Med hjälp av onlineundersökningar kan du snabbt fylla i luckorna i dina kundregister och uppdatera kundinformationen.

10. Dela med dig av bästa praxis

Enkäter är ett snabbt och effektivt sätt att samla in visdom och insikter som du inte kan hitta någon annanstans. Till exempel kan en enkätfråga om hur man hanterar en känslig kundfråga eller en affärsfråga generera ett brett spektrum av svar och användbara råd som kan omsättas direkt i praktiken.

Vi på SurveyRock vet hur viktigt det är för din framgång att undersöka dina kunder, så se till att se våra fem designprinciper för din undersökningar om kundnöjdhet.Net Promoter, Net Promoter Score och NPS är registrerade varumärken som tillhör Bain & Company, Inc., Fred Reichheld och Satmetrix Systems, Inc.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESvenska