Deset důvodů pro zasílání průzkumů zákazníků

10 důvodů

Zasílání zákaznických průzkumů může přinést důležité informace, které zlepší efektivitu prodejních, marketingových a zákaznických zástupců i celkovou výkonnost firmy.

Skutečný přehled o zákaznících vychází z neustálé zpětné vazby. Abychom ukázali řadu výhod, které může zpětná vazba přinést, a také hodnotu průběžného sběru a monitorování podnětů, uvádíme deset důvodů, proč posílat zákaznické průzkumy:

1. Získejte přesný přehled o spokojenosti zákazníků

Mnoho manažerů si klade otázku, jak často by měli provádět průzkumy spokojenosti zákazníků. Odpověď závisí na velikosti zákaznické základny a účelu průzkumu. Existují dva základní typy průzkumů, které slouží k velmi rozdílným účelům:

Měření spokojenosti zákazníků je jedním z nejoblíbenějších způsobů využití průzkumů. Roční, pololetní nebo čtvrtletní průzkumy spokojenosti zákazníků vám mohou poskytnout tvrdá data, která potřebujete ke zlepšení vztahů se zákazníky, rozšíření obchodních příležitostí, zdokonalení postupů, odměňování nejlepších pracovníků, zlepšení marketingových aktivit a dokonce i k náboru nových talentů do týmů prodeje, marketingu a zákaznických služeb.

Průběžné sledování úrovně spokojenosti zákazníků po určitou dobu vám navíc umožní porovnat se s odvětvím, konkrétními konkurenty nebo vlastními cíli a očekáváními.

2. Zjistěte, proč jste vyhráli (nebo prohráli)

Odpovědi z průzkumů vám pomohou pochopit, co u zákazníků funguje, co ne a proč, takže můžete zaměřit své prodejní, marketingové a servisní strategie a zdokonalit plány vývoje produktů. Vyzbrojeni kvalitními daty můžete efektivněji rozdělovat zdroje, lépe sladit nabídku s požadavky zákazníků a zvýšit loajalitu zákazníků, příjmy a ziskovost.

3. "Scorecard" vašich potenciálních zákazníků a zákaznic

Pokud pomocí průzkumů získáte klíčové informace o postojích, názorech a záměrech zákazníků, můžete tyto údaje zmapovat a seřadit zákazníky podle jejich očekávaných nákupů, očekávaných příjmů nebo celkové ziskovosti. Můžete také zjistit, kdo jsou vaši nejlepší potenciální zákazníci a kteří zákazníci mohou být ohroženi a kolik by jejich ztráta stála. Naše stránky Otázka Net Promoter® Score (NPS) je pro tyto situace ideální.

4. Vyhodnocení prodejních a servisních zástupců

Průzkumy vám mohou pomoci určit, kteří obchodní a servisní zástupci podávají z pohledu zákazníka dobré výkony, a poskytnout tak podklady pro odměny nebo pobídky v rámci celkového balíčku odměn. Znalost toho, jaké typy prodejních a servisních postupů mají u zákazníků nejlepší ohlas, vám také umožní vytvářet a sdílet osvědčené postupy mezi vašimi týmy.

5. Získejte nápady na nové produkty, služby a propagační akce.

Každý má své nápady. Vaši zákazníci. Vaši zaměstnanci. Vaši dodavatelé. Jak ale rozpoznat nápady, které mají skutečný tržní potenciál nebo které povedou k účinné reklamní kampani či propagaci? Průzkumy vám mohou pomoci generovat nápady, určit, které nápady dostat do vývojového trychtýře, a přeměnit velké nápady v průlomové obchodní nápady.

6. Měření účinnosti marketingových aktivit

Pokud chcete zjistit, jak budou zákazníci reagovat na reklamu, propagační nabídku nebo změnu identity vaší značky, můžete hádat a riskovat - nebo můžete rozeslat průzkum. Rozeslání průzkumu zákazníkům a potenciálním zákazníkům vám poskytne přehled o tom, zda různá sdělení lépe rezonují s konkrétními cílovými skupinami, a pomůže vám přizpůsobit marketing optimálním výsledkům ještě před realizací kampaně. Vyzbrojí vás tak, abyste mohli poslat správné sdělení správným lidem.

7. Zjišťování spokojenosti zaměstnanců

Online průzkumy jsou ideálním mechanismem pro získávání informací o zpětná vazba od zaměstnanců, protože poskytují anonymitu, která je pro upřímnou zpětnou vazbu zasílanou prostřednictvím webového nasazení tak důležitá. Mnoho společností používá online průzkumy k provádění hodnocení managementu nebo k získání zpětné vazby ohledně požadavků na školení, nabídky benefitů, profesního rozvoje nebo dokonce akcí, které se mají konat v rámci firemního pikniku nebo výjezdního zasedání. Průzkumy můžete použít také k prověřování potenciálních zaměstnanců, kdy se jich budete dotazovat na počet kilometrů, které jsou ochotni dojíždět, zda budou cestovat a další údaje, které můžete chtít shromáždit.

8. Naplánujte nebo vyhodnoťte událost

Průzkum je snadný způsob, jak shromáždit více údajů od velké skupiny lidí, takže může být užitečným nástrojem při plánování a hodnocení akce. Pomocí online průzkumu se například můžete zákazníků zeptat na jejich plánovaný čas příchodu na veletrh nebo na jejich preference ohledně jídla; po skončení akce můžete zaslat samostatný průzkum, ve kterém se jich zeptáte na jejich názor na hodnotu veletrhu, celkovou spokojenost s veletrhem nebo na to, zda se plánují zúčastnit vaší další akce.

9. Získání konkrétních informací o zákaznících

Záznamy o zákaznících snadno zastarávají a seznamy kontaktů/zájemců jsou často neúplné. Prostřednictvím online průzkumů můžete rychle doplnit mezery v záznamech o zákaznících a aktualizovat informace o nich.

10. Sdílení osvědčených postupů

Průzkumy jsou rychlým a efektivním způsobem, jak získat moudrost a poznatky, které jinde nenajdete. Například otázka v průzkumu týkající se způsobu řešení citlivého zákaznického problému nebo obchodní otázky může přinést širokou škálu odpovědí a užitečných rad, které lze přímo uvést do praxe.

My ve společnosti SurveyRock víme, jak důležitý je průzkum mezi vašimi zákazníky pro váš úspěch, a proto si nezapomeňte prohlédnout našich pět principů návrhu pro váš. průzkumy spokojenosti zákazníků.Net Promoter, Net Promoter Score a NPS jsou registrované ochranné známky společností Bain & Company, Inc., Fred Reichheld a Satmetrix Systems, Inc.

Komentáře

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

cs_CZČeština