Ladda upp enkätfrågor

Vi har gjort det mycket enkelt för dig att skapa enkäter med hjälp av vår enkätredigerare. Vissa av er har dock berättat att ni föredrar att skapa era undersökningar genom att skriva ner frågorna först (fysiskt eller digitalt). För alla er är vi glada att kunna meddela att ni nu kan ladda upp enkätfrågor för att skapa en enkät eller lägga till en befintlig enkät.

Så här gör du

 1. Öppna ditt favoritkalkylblad, t.ex. Microsoft Excel, Google Kalkylark, LibreOffice, etc.
 2. Det finns en särskild struktur som måste följas för att vi ska kunna förstå de uppgifter som du laddar upp.
  • På den första raden och i den första kolumnen i kalkylbladet måste det stå "surveyrock_upload" (utan citattecken).
  • Varje rad efter den första raden måste börja med en kommandotoken i kolumn A i kalkylbladet. Det är ett ord som talar om vad du vill göra härnäst och det börjar och slutar med två asterisker (**). De giltiga symbolerna är:
   • **sidebrytning**
   • **comment_box**
   • **datum**
   • **email**
   • **matrix**
   • **flera_val**
   • **nps**
   • **nummer**
   • **ranking**
   • **rating_scale**
   • **stjärna**
   • **text**
   • **text_multiple**
   • **text_single**
  • Förutom de tecken som nämns ovan kan vissa frågor ha ytterligare tecken i samma rad men i senare kolumner.
   • **val**
   • **Rader**
   • **kolumner**
   • **val_layout**
   • **Inkludera_andra**
   • **blank**
  • Sidbrytningar (nya sidor) kan ha en titel bifogad eller lämnas tomma.
 3. Spara kalkylbladet som en .csv (kommaseparerade värden).
 4. Skapa en ny undersökning (som vanligt) eller öppna en befintlig. Klicka på Undersökning -> Frågor om uppladdning för att ladda upp den csv-fil som du sparade i steg 3.

Ett exempel

Så det var teorin om vad du måste göra. Det kan verka komplicerat men det är det verkligen inte! Nu ska jag visa ett exempel, steg för steg.

Först öppnar jag mitt kalkylblad och lägger sedan till dessa celler

exempel på kalkylblad för uppladdning av enkätfrågor


Några kommentarer om informationen i kalkylbladet:

 • När du lägger till en ny sida (**sidebyte**), om du vill ge sidan en titel anger du den i kolumn B
 • När du lägger till en fråga: kolumn A är alltid frågetypen (t.ex. **rating_scale**), kolumn B är alltid titeln, kolumn C visar alltid om frågan krävs (y) eller inte (n). Om din frågetyp kräver valmöjligheter, rader eller . kolumner, som alltid kommer efteråt, med början i kolumn D.


När du är klar med ändringarna i kalkylbladet sparar du det som en .csv-fil.

spara kalkylbladet för uppladdning av enkätfrågor som en csv-fil
Exempel från Microsoft Excel


Skapa nu antingen en ny undersökning eller redigera en befintlig. Klicka på Undersökning rullgardinsmenyn till höger på sidan och sedan Frågor om uppladdning.


Dra sedan antingen .csv-filen till den blå rutan eller klicka någonstans i den blå rutan, välj filen och klicka sedan på Öppna. Du får ett meddelande om framgång och kommer tillbaka till sidan med enkätredigeraren där de nyligen uppladdade frågorna visas.


För mer information, se vår motsvarande stödsida.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESvenska