Digitaliseer uw enquêtes

Digitaliseer Uw Enquêtes


Online enquêtes maken het verzamelen en analyseren van gegevens een eenvoudig en efficiënt proces.

Voordelen van online vragenlijsten over papier omvatten:

Kostprijs: Online enquêtes zijn minder duur dan papieren enquêtes - er zijn geen kosten voor papier, drukwerk, portokosten, telefoon of interviewer

Snelheid: Online enquêtes bieden onmiddellijke distributie van uw enquête en de real-time accumulatie en tabellering van resultaten maakt onmiddellijke analyse van enquêtegegevens mogelijk

Efficiëntie: Online enquêtes maken het mogelijk dezelfde enquête op elk gewenst moment in de toekomst te herhalen - bijzonder nuttig voor trendanalyses

Anonimiteit: Online enquêtes kunnen respondenten volledige anonimiteit bieden, waardoor de kans op eerlijke en openhartige bijdragen van respondenten toeneemt.

Grondigere antwoorden: Online enquêtes kunnen worden afgenomen waar en wanneer de respondent dat wil, zodat hij/zij de gelegenheid krijgt een meer doordacht antwoord te geven

Gebruik van enquêtelogica: Online enquêtes maken het mogelijk Enquête Logica te worden gebruikt. Deze functie voorkomt verwarring en ergernis, en zorgt er ook voor dat de enquête sneller wordt doorlopen

Willekeurige vaststelling van antwoorden: Online enquêtes maken gerandomiseerde antwoordkeuzen mogelijk, waardoor vertekening van de volgorde wordt verminderd. Wanneer de antwoorden op een meerkeuzevraag elke keer dat de vraag wordt opgeroepen willekeurig worden gerangschikt, worden scheve resultaten doordat respondenten altijd de eerste keuze aanklikken, vermeden

Milieuvriendelijk: Online enquêtes zijn milieuvriendelijker dan papieren enquêtes omdat er geen papier aan te pas komt

Dit gezegd zijnde, blijven papieren enquêtes nog steeds waardevol en mogen zij niet worden afgewezen. Online en offline methoden van gegevensverzameling kunnen worden gecombineerd als papieren methoden noodzakelijk zijn voor een deel van de respondenten. De gegevens van degenen die alleen per post, persoonlijk of telefonisch kunnen worden bereikt, kunnen handmatig worden ingevoerd, zodat al uw enquêteresultaten samen worden vastgelegd, beoordeeld en geanalyseerd.

Opmerkingen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLNederlands