Digitalisering af dine undersøgelser

Digitalisér dine undersøgelser


Onlineundersøgelser gør dataindsamling og analyse til en nem og effektiv proces.

Fordele ved online-undersøgelser over papir omfatter:

Omkostninger: Onlineundersøgelser er billigere end papirundersøgelser - der er ingen udgifter til papir, trykning, porto, telefon eller interviewer.

Hastighed: Onlineundersøgelser giver mulighed for øjeblikkelig distribution af din undersøgelse, og akkumulering og tabulering af resultater i realtid giver mulighed for øjeblikkelig analyse af undersøgelsesdata.

Effektivitet: Onlineundersøgelser gør det lettere at gentage den samme undersøgelse på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden - særligt nyttigt til trendanalyse

Anonymitet: Onlineundersøgelser kan give respondenterne fuldstændig anonymitet og dermed øge chancerne for at få ærlige og oprigtige input fra respondenterne.

Mere grundige svar: Onlineundersøgelser kan gennemføres hvor og hvornår respondenten ønsker det, hvilket giver dem mulighed for at svare mere velovervejet.

Anvendelse af undersøgelseslogik: Online-undersøgelser giver mulighed for Logik i undersøgelsen der skal anvendes. Denne funktion forhindrer forvirring og irritation og giver også hurtigere fremskridt gennem undersøgelsen.

Randomisering af svarene: Onlineundersøgelser giver mulighed for tilfældige svarvalg, hvilket reducerer skævheder i rækkefølgen. Når svarene på et flervalgsspørgsmål omarrangeres tilfældigt hver gang, spørgsmålet åbnes, undgås skæve resultater, fordi respondenterne altid klikker på det første valg.

Miljøvenlig: Online-undersøgelser er mere miljøvenlige end papirundersøgelser, da de ikke bruger papir.

Når det er sagt, er papirundersøgelser stadig værdifulde og bør ikke tilsidesættes. Online- og offline-metoder til dataindsamling kan kombineres, hvis papirmetoder er nødvendige for nogle af respondenterne. Dataene fra dem, der kun kan nås via mail, personligt eller telefonisk, kan indtastes manuelt, så alle dine undersøgelsesresultater opfanges, gennemgås og analyseres sammen.

Kommentarer

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

da_DKDansk