Vícejazyčný průzkum a další jazyky

Každý uživatel si může vybrat výchozí jazyk při vytváření nového průzkumu nebo změně stávajícího. Držitelé našich účtů Enterprise mohou nyní vytvářet vícejazyčné průzkumy. To znamená, že jeden průzkum může obsahovat otázky ve více jazycích. Když respondent poprvé klikne na odkaz na průzkum, může si vybrat, v jakém jazyce chce průzkum provést.

Pokračovat ve čtení tohoto příspěvku...

Nastavení primárního jazyka průzkumu

Existuje zhruba 7 000 jazyků které se dnes ve světě používají. Od počátku SurveyRock bylo možné vytvářet průzkumy v jakémkoli jazyce, který jste chtěli. Až donedávna jste však mohli zadávat otázky průzkumu a navigační tlačítka pouze v různých jazycích. Otázky a volby jsou samozřejmě nejdůležitější součástí každého průzkumu, ale až dosud bylo několik částí průzkumu k dispozici pouze v angličtině.

Pokračovat ve čtení tohoto příspěvku...

Vlastní proměnné pro distributory webových odkazů

Vlastní proměnné se používají v distributorech webových odkazů k vytvoření jedinečných odkazů, které vám pomohou sledovat každého respondenta nebo skupinu respondentů. Proměnné lze zobrazit v přehledech a v exportech dat. Řekněme například, že jste vytvořili dotazník. Průzkum NPS zaslat zaměstnancům své společnosti a získat tak zpětnou vazbu o tom, jak se společnosti daří. Pokud chcete odpovědi seskupit podle kategorií zaměstnanců (marketing, prodej, výroba, vedení), můžete to udělat třemi způsoby.

Pokračovat ve čtení tohoto příspěvku...

WYSIWYG textový editor pro otázky

Od počátku SurveyRocku jsme měli speciální prvek Text, který sloužil k tomu, abyste mohli účastníkům průzkumu poskytnout další informace pomocí obrázků nebo textu. Začátkem tohoto roku jsme tuto možnost WYSIWYG (what you see is what you get) rozšířili také na všechny typy otázek. Nyní při vytváření nové otázky průzkumu vypadá textový editor pole pro název otázky takto.

Pokračovat ve čtení tohoto příspěvku...

Účty podporující HIPAA a PHI

HIPAA (Health Insurance Portability & Accountability Act) je zákon Spojených států amerických, který stanoví plán ochrany soukromí a bezpečnosti dat pro uchovávání osobních nebo chráněných zdravotních informací pacientů (PHI) bezpečné. SurveyRock Podnik držitelé plánů mohou zabezpečit své účty tak, aby splňovaly požadavky HIPAA. požadavky.

Pokračovat ve čtení tohoto příspěvku...

Přesměrování URL po dokončení průzkumu

Tato funkce, tedy přesměrování URL po dokončení průzkumu, je jen elegantní způsob, jak říci, že můžete respondenty průzkumu po dokončení průzkumu odeslat na konkrétní webovou stránku. Vytvořte například průzkum, abyste zjistili, co si lidé myslí o vašem produktu, a po jeho dokončení je pošlete na speciální prodejní stránku.

Pokračovat ve čtení tohoto příspěvku...

Plán pro podnikatelské účty - přizpůsobení a personalizace

V posledních několika měsících jsme obdrželi mnoho požadavků na některé další funkce, převážně od našich firemních klientů. Zvažovali jsme různé způsoby, jak tyto funkce začlenit do jednoho nebo více našich stávajících tarifů, ale nakonec jsme se rozhodli, že bude nejlepší je zařadit do zcela nového tarifu.

Pokračovat ve čtení tohoto příspěvku...

Distribuce průzkumu pomocí QR kódu

Nedávno jsme přidali nový způsob přístupu respondentů k vašemu průzkumu. Kdykoli vytvoříte distributora webových odkazů, automaticky vygenerujeme odpovídající QR kód. Tento obrázek můžete použít v marketing materiály nebo je zahrnout do příspěvků na sociálních sítích.

Pokračovat ve čtení tohoto příspěvku...

Přetahování otázek do průzkumu

Rádi si myslíme, a naši zákazníci nám to potvrdili, že vytvoření průzkumu pomocí SurveyRock je velmi snadné. Nyní jsme však přidali funkci, která tento proces ještě více usnadňuje a urychluje. Přetáhněte otázky průzkumu ze seznamu na stránku s průzkumem přesně tam, kde je chcete mít.

Pokračovat ve čtení tohoto příspěvku...
cs_CZČeština