Ladda upp enkätfrågor

Vi har gjort det mycket enkelt för dig att skapa enkäter med hjälp av vår enkätredigerare. Vissa av er har dock berättat att ni föredrar att skapa era undersökningar genom att skriva ner frågorna först (fysiskt eller digitalt). För alla er är vi glada att kunna meddela att ni nu kan ladda upp enkätfrågor för att skapa en enkät eller lägga till en befintlig enkät.

Fortsätt läsa detta inlägg...

Skapa en sida för att tacka dig

Skapa en tacksida som du kan visa dina respondenter när de har lämnat in sina svar. Den kan bestå av ett eller flera textelement. I exemplet nedan kombinerar vi tacksidan med villkorliga textelement baserade på respondentens totala poäng från poängsättning genom flervalsval. Den här funktionen är tillgänglig i våra Business- och Enterprise-kontoplaner.

Fortsätt läsa detta inlägg...

Viktning och poäng för flera val

Genom att lägga till vikter till flervalsalternativ kan du enkelt skapa poängsatta undersökningar, frågesporter eller omröstningar. I fråga ett kan till exempel det första alternativet vara värt två poäng, det andra alternativet värt en poäng och de andra alternativen värda ingenting. Du kan också ställa en enkel ja/nej-fråga till deltagarna i frågesporten. "Ja" är värt 1 poäng och "Nej" är värt 0 poäng. Den här funktionen är tillgänglig på alla betalda konton.

Fortsätt läsa detta inlägg...

Flerspråkig undersökning och ytterligare språk

Varje användare kan välja den standardspråk när de skapar en ny undersökning eller ändrar en befintlig. Våra Enterprise-kontoinnehavare kan nu skapa flerspråkiga undersökningar. Det innebär att en enda undersökning kan ha frågor på flera språk. När respondenten först klickar på enkätlänken kan hen välja vilket språk hen vill ta enkäten på.

Fortsätt läsa detta inlägg...

Ställa in det primära undersökningsspråket

Det finns ungefär 7 000 språk som används i världen i dag. Sedan SurveyRocks start har det varit möjligt att skapa enkäter på vilket språk som helst. Fram till nyligen kunde du dock bara ange enkätfrågorna och navigeringsknapparna på olika språk. Frågorna och valen är uppenbarligen den viktigaste delen av en enkät, men det fanns några enkätdelar som fram till nu bara fanns på engelska.

Fortsätt läsa detta inlägg...

Anpassade variabler för distributörer av webblänkar

Anpassade variabler används i distributörer av webblänkar för att skapa unika länkar som kan hjälpa dig att spåra varje respondent eller grupp av respondenter. Variablerna kan visas i rapporter och i dataexport. Låt oss till exempel säga att du har skapat en NPS-undersökning att skicka till företagets anställda för att samla in feedback om hur det går för företaget. Om du vill gruppera svaren efter kategori av anställda (marknadsföring, försäljning, tillverkning, ledarskap) finns det tre sätt att göra det på.

Fortsätt läsa detta inlägg...

WYSIWYG-texteditor för frågor

Ända sedan SurveyRocks början har vi haft det särskilda textelementet för att kunna använda bilder eller text för att ge deltagarna i undersökningen ytterligare information. Tidigare i år utökade vi denna WYSIWYG-funktion (what you see is what you get) till att omfatta alla våra frågetyper. När du skapar en ny enkätfråga ser textredigeraren för frågetitelfältet ut så här.

Fortsätt läsa detta inlägg...

HIPAA- och PHI-kompatibla konton

HIPAA (Health Insurance Portability & Accountability Act) är en amerikansk lag som innehåller en plan för datasekretess och säkerhet för att bevara patienters personliga eller skyddade hälsoinformation (PHI) säker. SurveyRock Företag planinnehavare kan säkra sina konton för att uppfylla HIPAA krav.

Fortsätt läsa detta inlägg...

URL-omdirigering efter avslutad undersökning

Den här funktionen, URL-omdirigering efter avslutad enkät, är bara ett fint sätt att säga att du kan skicka dina respondenter till en specifik webbsida när de är klara med enkäten. Du kan till exempel skapa en enkät för att ta reda på vad folk tycker om din produkt och sedan skicka dem till en särskild försäljningssida när de är klara.

Fortsätt läsa detta inlägg...
sv_SESvenska